19.90 เปลี่ยนแปลง (%)
+0.20 (1.02%)
หน่วย : บาท ปริมาณ  (หุ้น) 3,562,900
ปรับปรุงล่าสุด : 23 ส.ค. 2560 16:39