21.90 เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
หน่วย : บาท ปริมาณ  (หุ้น) -
ปรับปรุงล่าสุด : 01 ม.ค. 2523 07:00