21.60 เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
หน่วย : บาท ปริมาณ  (หุ้น) 942,800
ปรับปรุงล่าสุด : 20 ต.ค. 2560 16:39